A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

\"\"

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sk�odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


Tel. 52/ 585 40 00
Fax 52/ 585 40 02

NIP 554-22-31-069
REGON 001126074
KRS 0000003581
RZOZ 9900157

Podmiotem tworz�cym szpital jest Uniwersytet Miko�aja Kopernika w Toruniu.

www.jurasza.pl\"\"Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 09.02.2021
Podpisa: R�a Wolniewicz
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument ogladany razy: 238 197