A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Misja Szpitala Uniwersyteckiego nr 1


Misja Szpitala

Ratujemy ycie, leczymy chorych, uczymy nastpne pokolenia.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionaln jednostk opieki zdrowotnej oddan poprawie stanu zdrowia mieszkaców regionu i kraju poprzez:

  • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
  • ksztacenie i wychowywanie kadry medycznej
  • prowadzenie wielozakresowych bada, sucych poprawie skutecznoci diagnozowania i leczenia
  • promowanie zdrowego trybu ycia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powizaniu z udzielaniem wiadcze zdrowotnych i promocj zdrowia, a misj dydaktyczn realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowoczeniejsze metody nauczania. S tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagajce wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprztu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest równie ksztacenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a take dziaalno naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz popraw jakoci leczenia.Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 06.07.2015
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument ogladany razy: 8 192