A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Misja Szpitala Uniwersyteckiego nr 1


Misja Szpitala

Ratujemy życie, leczymy chorych, uczymy następne pokolenia.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

  • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
  • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
  • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
  • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 06.07.2015
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument ogladany razy: 8 841