A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Dyrekcja

DYREKTOR SZPITALA - dr n. o zdr. in. Jacek Kry

DYREKTOR ds. LECZNICTWA - dr Ahmad El-Essa

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH - Roger Hartwig

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI - Magdalena Marciniak

DYREKTOR ds. PIELGNIARSTWA - Mirosawa ZiókowskaOpublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 21.11.2018
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument ogladany razy: 17 362