ďťż
 
A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 27.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: EDYCJA

Aktualne oferty pracy.

LEKARZ SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Poradni Specjalistycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-43-10 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

KONSERWATOR-ELEKTRYK Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Konserwatora elektryka w Dziale Utrzymania Infrastruktury 

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii z doświadczeniem w zakresie zabiegów kardiochirurgicznych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dyżurów medycznych w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu neurologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i w formie dyżurów medycznych w Klinice Neurologii. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-47-40 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dyżurów medycznych w Klinice Geriatrii. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-49-00 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z TRANSPLANTOLOGII Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii gotowych do podjęcia specjalizacji z zakresy transplantologii klinicznej lub już posiadających taką specjalizację do pracy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-49-55.

ORTOPTYSTKA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje ortoptystki gotowej do podjęcia pracy w Klinice Chorób Oczu. Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego ortoptystki lub dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowe w zawodzie ortoptystki. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-49-55.

LEKARZ SPECJALISTA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI SOR Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-45-70 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę w wymiarze ½ etatu na stanowisko Technika elektroradiologii w Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej – EKG Kliniki Kardiologii. Od kandydatów wymagane są uprawnienia do wykonywania badań EKG. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-63 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub 52 585-49-77.

POMOC KUCHENNA W DZIALE ŻYWIENIA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Pomocy kuchennej w Dziale Żywienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-61 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

PRACA DLA PIELĘGNIAREK Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w: -Klinika Neurologii, -Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, -Zespół Sal Operacyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

OPIEKUN MEDYCZNY Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje opiekunów medycznych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

KUCHARZ W DZIALE ŻYWIENIA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Kucharza w Dziale Żywienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-61 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE KARDIOLOGII Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii zainteresowanych pracą w Poradni Kardiologicznej dla dorosłych. Prognozowany harmonogram pracy przewiduje udzielanie świadczeń 2 razy w tygodniu , po 4 godziny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 585-4310 lub o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Kardiolog Poradnia”.

LEKARZ PEDIATRA LUB PEDIATRA-ALERGOLOG Szpital Uniwersytecki nr 1 zatrudni lekarza pediatrę, lub co najwyżej 1 rok przed egzaminem z pediatrii, do pracy w szpitalnym oddziale klinicznym (etat + dyżury) lub lekarza pediatrę-alergologa lub w trakcie specjalizacji z alergologii do pracy w Przyklinicznej Poradni Alergologicznej (na godziny) lub lekarza łączącego powyższe zakresy. Mile widziana znajomość języka angielskiego i gotowość do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-48-50 lub 52 585-49-77.

LEKARZ – KLINIKA NEFROLOGII Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub nefrologii do pracy w Klinice Nefrologii, , Nadciśnienia i Chorób Wewnętrznych oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-92, 52 585-40-30 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy osobę na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE PROGRAMISTA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje programisty. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Programista”.

OGŁOSZENIE LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej zainteresowanych pracą w Poradni Kardiologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Kardiolog dziecięcy”.

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej zainteresowanych pracą w Poradni Chirurgii Ogólnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Chirurgia ogólna”.

DIAGNOSTA LABORATORYJNY W PRACOWNI SEROLOGICZNEJ Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje Diagnosty laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu i uprawnieniami do wykonywania badań serologicznych oraz autoryzacji wyników. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 669-691-195 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny pracy zainteresowanych pracą w Zespole Poradni Specjalistycznych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Medycyna pracy”.

LEKARZ INTERNISTA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy internistów lub w trakcie specjalizacji zainteresowanych pełnieniem dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz internista”.

MAGISTER FARMACJI Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje magistra farmacji do pracy na stanowisku Młodszego asystenta w Aptece Szpitala w Pracowni Cytostatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Mile widziane doświadczenie przy wykonywaniu preparatów cytotoksycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-41-61 lub przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585 41 59 lub 52 585 43 47.Opublikował: Marta Laska
Publikacja dnia: 27.05.2019
Podpisał: Marta Laska
Dokument z dnia: 14.01.2013
Dokument ogladany razy: 18 112