A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Struktura Szpitala

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy posiada w swojej strukturze organizacyjnej 26 klinik i oddzia�ów, o ��cznej liczbie 908 �ó�ek, 7 zak�adów diagnostycznych oraz Zespó� Poradni Specjalistycznych. Rocznie przyjmowanych jest do Szpitala oko�o 37 000 pacjentów oraz udzielanych jest oko�o 200 000 porad specjalistycznych.

Schemat Organizacyjny szpitala
Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 22.03.2021
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument ogladany razy: 32 400