A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

S T A T U T
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Statut Szpitala.pdf

Uchwała Nr 92 Senatu UMK w Toruniu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała Nr 102 Senatu UMK w Toruniu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała Nr 144 Senatu UMK w Toruniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała nr 56 Senatu UMk w Toruniu z dnia 22 marca 2016 r., w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.pdf

Uchwała Nr 162 Senatu UMK w Toruniu z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała Nr 24 Senatu UMK w Toruniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała Nr 75 Senatu UMK w Toruniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała Nr 144 Senatu UMK w Toruniu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Uchwała Nr 117 Senatu UMK w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Zmiany w statucie 25 marzec 2020 r.pdf

Załącznik nr 1 do-Statutu-z-dnia-25-marca-2020

Załącznik nr-2-do-statutu-z-dnia-25-marca-2020

Załącznik nr-3-do-statutu-z-dnia-25-marca-2020

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA

Regulamin organizacyjny SU1

 Załącznik nr 1 Zadania komórek organizacyjnych

Załącznik nr 2 Regulamin ZOL

 Załącznik nr 3 Regulamin KMR

 Załącznik nr 3-1 Regulamin KMR

Załącznik nr 3-2 Regulamin KMR

Załącznik nr 3-3 Regulamin KMR

Załącznik nr 3-4 Regulamin KMR

Załącznik nr 3-5-Regulamin KMR

Załącznik nr 4 Cennik usług

Załącznik nr 5 Szczególne-uprawnieniaOpublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 22.03.2021
Podpisa: R�a Wolniewicz
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument ogladany razy: 10 683